Δήμος Φαιστού τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Μοίρες      26-10-2017

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                                                      Αριθ. Πρωτ.   18895

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες: Στυλ.Τζεκάκης

Τηλεφ:2892.340233

Π Ρ Ο Σ

 1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.
 2. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.
 3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.                                                       
 4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

Πρόσκληση Σύγκλησης  27ης  2017 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την  30-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα: 

                      Εισηγητής Δήμαρχος  κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

 1. Έγκριση της με αρ. 35/2017 μελέτης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» – Υποβολή πρότασης στήριξης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 – Ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Φαιστού.
 2. Έγκριση της με αρ. 37/2017 μελέτης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» – Υποβολή πρότασης στήριξης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 – Ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Φαιστού.
 3. Έγκριση της με αρ. 38/2017 μελέτης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» – Υποβολή πρότασης στήριξης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 – Ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Φαιστού.

 Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

 1. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 1.000,00 ευρώ με δημιουργία νέου ΚΑ 35.7135.0009, με τίτλο «Προμήθεια χορτοκοπτικών και αναλώσιμων.
 2. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 2.000,00 ευρώ με δημιουργία νέου ΚΑ 35.7135.0008, με τίτλο «Προμήθεια ξυλοκοπτικών και αναλώσιμων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κ. Ξηρουδάκης Ιωάννης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Γ’ Δόσης έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας « Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαιστού..
 2. Αίτημα καταβολής του ποσού της ΣΑΤΑ 2016 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαιστού με σκοπό τη συντήρηση των Σχολικών Μονάδων Βοριζίων, Καμαρών, Σκουρβούλων, 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών, 2ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυμπακίου.
 3. Αίτηση παραχώρησης του κτηρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λίσταρου για 25 έτη στον νεοσύστατο Πολιτιστικό Σύλλογο Λίσταρου Κλιματογή.
 1. Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.

Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

Νικολακάκης  Ιωάννης

 

Ελέγξτε επίσης

Γιάννης Κακλής – Γέλα Ξανά (Official Video 2024) Φωνητικά : Έφη Κακλή

Σήμερα στις 6.00 το απόγευμα θα γίνει η πρώτη επίσημη προβολή του νέου μου Video …