Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας – LIFE Natura Themis

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης υλοποιεί από 1ης Οκτωβρίου 2015 το πρόγραμμα LIFE «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» με τίτλο «Προώθηση της ενημέρωσης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» (LIFE 14 GIE/GR/000026, Ακρωνύμιο: LIFE Natura Themis, KA4364).

Αντικείμενο του έργου LIFE Natura Themis είναι αρχικά η καταγραφή, στατιστική ανάλυση και παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν στην περιβαλλοντική παραβατικότητα και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που τελούνται διαχρονικά στην Περιφέρεια Κρήτης.

Με την ολοκλήρωση της καταγραφής και στατιστικής ανάλυσης της περιβαλλοντικής παραβατικότητας, ξεκίνησε και η βασική επικοινωνιακή εκστρατεία του έργου, η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, για τη διάχυση και προβολή των στόχων του έργου, των δράσεών και των βασικών μηνυμάτων του, προκειμένου να ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και οι κοινωνικοί εταίροι του έργου, σχετικά με το περιβαλλοντικό έγκλημα και την περιβαλλοντική ευθύνη πολιτών και φορέων/υπηρεσιών.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης υλοποιεί από 1ης Οκτωβρίου 2015 το πρόγραμμα LIFE «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» με τίτλο «Προώθηση της ενημέρωσης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» (LIFE 14 GIE/GR/000026, Ακρωνύμιο: LIFE Natura Themis, KA4364).

Αντικείμενο του έργου LIFE Natura Themis είναι αρχικά η καταγραφή, στατιστική ανάλυση και παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν στην περιβαλλοντική παραβατικότητα και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που τελούνται διαχρονικά στην Περιφέρεια Κρήτης.

Με την ολοκλήρωση της καταγραφής και στατιστικής ανάλυσης της περιβαλλοντικής παραβατικότητας, ξεκίνησε και η βασική επικοινωνιακή εκστρατεία του έργου, η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, για τη διάχυση και προβολή των στόχων του έργου, των δράσεών και των βασικών μηνυμάτων του, προκειμένου να ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και οι κοινωνικοί εταίροι του έργου, σχετικά με το περιβαλλοντικό έγκλημα και την περιβαλλοντική ευθύνη πολιτών και φορέων/υπηρεσιών.

Ελέγξτε επίσης

Μανώλης Κονταρός – Παραμυθένια Μου – Official Lyric Video

Μανώλης Κονταρός…Μόλις κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι “Παραμυθένια μου” σε μουσική Νίκου Τερζή και στίχους Γιάννη …