Νέα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα : Ποιοί θα πάρουν το βοήθημα

Σε νομοτεχνικές βελτιώσεις για τον καθορισμό των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ώστε να οριστούν οι δικαιούχοι που μπορούν να πάρουν το κοινωνικό μέρισμα, προχώρησε η Υπουργός Εργασίας μετά τα ομαδικά πυρά που δέχτηκε από την αντιπολίτευση.

Η Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε ενδεικτικά ότι «για πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά το ανώτατο εισοδηματικό όριο ανέρχεται στα 18.000 ευρώ» ενώ το νέο στοιχείο που έκανε γνωστό είναι πως για μεγαλύτερες οικογένειες το εισοδηματικό κριτήριο θα ανέλθει αναλογικά έως 27.000 ευρώ.

«Ένα ζευγάρι με εισόδημα από 9 μέχρι 13,5 χιλιάδες ευρώ θα λάβει 375 ευρώ, ένα ζευγάρι με ένα παιδί και εισόδημα από 5.250 έως 10.500 ευρώ θα λάβει 612 ευρώ κ.λπ», εξήγησε η υπουργός Εργασίας.

Σύμφωνα με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε η κα Αχτσιόγλου, τα εισοδηματικά κριτήρια για να λάβουν οι πολίτες το μέρισμα είναι:

– για νοικοκυριά με 1 μέλος – εισόδημα όχι άνω των 9.000 ευρώ
– για νοικοκυριά με 2 ενήλικα μέλη – εισόδημα όχι άνω των 13.500 ευρώ
– για νοικοκυριά με 2 ενήλικα μέλη & 1 ανήλικο τέκνο – εισόδημα όχι άνω των 15.750 ευρώ
– για νοικοκυριά με 3 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα μέλη & 2 ανήλικα τέκνα – εισόδημα όχι άνω των 18.000 ευρώ
– για νοικοκυριά με 3 ενήλικα μέλη & 1 ανήλικο τέκνο ή 2 ενήλικα μέλη με 3 ανήλικα τέκνα – εισόδημα όχι άνω των 20.250 ευρώ
– για νοικοκυριά με 4 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα μέλη με 4 ανήλικα τέκνα – εισόδημα όχι άνω των 22.250 ευρώ
– για νοικοκυριά με 5 ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα μέλη με 6 ή περισσότερα ανήλικα τέκνα – εισόδημα όχι άνω των 27.000 ευρώ

Στη νομοτεχνική βελτίωση πάντως υπογραμμίζεται ότι τα ανωτέρα κριτήρια θα εξειδικευτούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, εννοώντας το ποσό που θα λάβει έκαστο νοικοκυριό.

Τα περιουσιακά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, προσδιορίζονται στη βάση ότι η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού , στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει :

– τις 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με 1 μέλος προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και ως εκ τούτου έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η συνολική περιουσία είναι όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31/10/2017 πράξη προσδιορισμού φόρου.

Στα περιουσιακά κριτήρια εντάσσεται και το ύψος του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων που μπαίνει ως όριο και ορίζεται:

– στις 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με 1 μέλος πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με ΚΥΑ.

Αν και είναι ακόμα ασαφές το θέμα των τραπεζικών καταθέσεων, τονίζεται ότι το συνολικό ποσό των καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού όπως έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση εισοδήματος του 2016 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον εξής μαθηματικό τύπο:

– ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100

Ως προς τα περιουσιακά κριτήρια, δε, σημειώνεται ότι εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, με μέλη των οποίων, βάση της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης

– Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
– Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
– Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
– Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Τέλος, στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή, προστέθηκε η πρόβλεψη του κριτηρίου διαμονής στη χώρα που δεν είχε αναφερθεί καθόλου μέχρι τώρα.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια την τελευταία 5ετία, όπως προκύπτει από τις φορολογικές του δηλώσεις, ενώ ο δικαιούχος οφείλει να είναι και ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι και τις 31/10/2017.

πηγή : arouraios.gr

Ελέγξτε επίσης

Τσικνάκης Γιάννης – Το βοτάνι (Τραγούδι: Καλεμάκης Αλέκος)

Λύρα – Λεμάν – Βιόλα: Τσικνάκης Γιάννης Τραγούδι: Καλεμάκης Αλέκος Λαούτο: Στεφανουδάκης Φάνης Κιθάρα: Τσικνάκης …