Ελλάς το μεγαλείο σου…στο Τυμπάκι

Αυτή την Τετάρτη 8 Σ επτεμβρίου στο προαύλιο του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι μην χάσετε την μουσική παράσταση” Ελλάς το μεγαλείο σου”

Ελέγξτε επίσης

Στη μνήμη του άτυχου Αντώνη…(του Αντώνη Κουκλινού).

Άνθρωπος να διαθέτει νου, πώς να το περιγράψει, για πχιά αιτία εγίνηκε, ετούτηνέ η πράξη. …