Ο Ερωτόκριτος με λήψη σε ραδιόφωνο στην Αυστρία

Είναι ένα χόμπι να ακούς μέσω ραδιοφώνου απομακρυσμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς από άλλα μακρινά κράτη με ειδικές κεραίες και μηχανήματα συμβατικά και όχι μέσω ίντερνετ…αυτό συνέβη με τον ραδιολήπτη φίλο μας Πάτρικ Ρόμπικ
που μας έστειλε το παρακάτω μήνυμα από το Λίμπνιτς της Αυστρίας…και σαν αντάλλαγμα ζητά μια επιβεβαίωση…

Φίλε μου Πάτρικ Ρόμπικ σού στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας από την Κρήτη από Ελλάδα από όπου εκπέμπει ο σταθμός μας ο Ερωτόκριτος 87,9 και σου ευχόμαστε να σε πάντα καλά και να συνεχίσεις αυτό το χόμπι που σε εκφράζει…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

Hello,

As my hobby is listening to remote radio stations, I was very pleased to
hear your station Erotokritos FM.
This kind of reception of FM stations is only possible during summer
time, when there are sporadic E-skips.
I am 43 years old and I have been interested in remote radio stations
for 30 years.
I hope that this report will also be of interest to you. I can give you
the following date about my listening to your station:

Date: July 24th, 2020
Time: 1210 – 1232 Greek Local Time
Frequency: 87.9 MHz

Signal Strength as received here in Leibnitz: fair
Interference from other stations: moderate
The overall merit was: fair

Here are the details of my reception report:

1210 Local Time: Advertisement for Welcome stores and a supermarket
1212 Local Time: Greek Folk songs
1222 Local Time: Report by a male voice about church
1224 Local Time: Greek Folk song (male singer)
1226 Local Time: Announce by a male voice
1226 Local Time: Greek Folk song (male singer)
1230 Local Time: Identification “Erotokritos …”
1230 Local Time: Advertisement for Konstantinos Matelotakis

I attached a mp3-recording I made of my reception.

My receiver is a Airspy HF+ SDR receiver and I am using an outdoor
magnetic logwire antenna, which is 12.5 metres long.

I would be very glad, if you could send me a verification that I really
heard your station.

Thanking you in advance for your reply,
Yours Sincerely,

Patrick Robic
Geidorfgasse 8
8430 Leibnitz
AUSTRIA
e-mail: patrick.robic@aon.at

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Χαίρετε,

Καθώς το χόμπι μου ακούει απομακρυσμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ήμουν πολύ ευχαριστημένος
ακούστε το σταθμό σας Ερωτόκριτος FM.
Αυτό το είδος λήψης σταθμών FM είναι δυνατή μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
χρόνος, όταν υπάρχουν σποραδικά ηλεκτρονικά παραλείμματα.
Είμαι 43 ετών και ενδιαφέρομαι για απομακρυσμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς
για 30 χρόνια.
Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα σας ενδιαφέρει επίσης. μπορώ να σου δώσω
την ακόλουθη ημερομηνία σχετικά με την ακρόαση του σταθμού σας:

Ημερομηνία: 24 Ιουλίου 2020
Ώρα: 1210 – 1232 Ελληνική τοπική ώρα
Συχνότητα: 87,9 MHz

Ισχύς σήματος όπως ελήφθη εδώ στο Λίμπνιτς: δίκαιη
Παρεμβολές από άλλους σταθμούς: μέτρια
Η συνολική αξία ήταν: δίκαιη

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες της αναφοράς λήψης μου:

1210 Τοπική ώρα: Διαφήμιση για καταστήματα καλωσορίσματος και σούπερ μάρκετ
1212 Τοπική ώρα: Ελληνικά λαϊκά τραγούδια
1222 Τοπική ώρα: Αναφορά από μια ανδρική φωνή για την εκκλησία
1224 Τοπική ώρα: Ελληνικό λαϊκό τραγούδι (τραγουδιστής)
1226 Τοπική ώρα: Ανακοίνωση με αρσενική φωνή
1226 Τοπική ώρα: Ελληνικό λαϊκό τραγούδι (τραγουδιστής)
1230 Τοπική ώρα: Ταυτοποίηση “Ερωτόκριτος …”
1230 Τοπική ώρα: Διαφήμιση για τον Κωνσταντίνο Ματελοτάκη

Έχω επισυνάψει μια ηχογράφηση mp3 από τη ρεσεψιόν μου.

Ο δέκτης μου είναι ένας δέκτης Airspy HF + SDR και χρησιμοποιώ έναν εξωτερικό χώρο
μαγνητική κεραία logwire, μήκους 12,5 μέτρων.

Θα ήμουν πολύ χαρούμενος, αν μπορούσατε να μου στείλετε μια επαλήθευση ότι πραγματικά
άκουσα το σταθμό σας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας,
Με εκτίμηση,

Πάτρικ Ρόμπικ
Geidorfgasse 8
8430 Λίμπνιτς
ΑΥΣΤΡΙΑ
e-mail: patrick.robic@aon.at

Ελέγξτε επίσης

Μαρίνα Καραγιάννη – Μια Ανεμώνα (Συνέντευξη στον Ερωτόκριτο)

Ακούστε στον αέρα του Ερωτόκριτου την Μαρίνα Καραγιάννη που τραγουδά την επιτυχία του Κανάκη Κουκλινού …